Google+
Youtube
Hívjon minket
Elérhetőségeink: +36 30 963 1601, recepcio@jogaliget.hu

Karrier

Masszőr/Gyógytornász/Reflexológus/Pszichológus vállalkozót keresünkReferencia szám: 2017K2

Végzettséggel rendelkező

masszőr és/vagy gyógytornász és/vagy reflexológus és/vagy pszichológus...

vállalkozót keresünk, az egyik masszázs szobánk társbérlőjeként.

Az uszoda területén levő masszázsszoba, a nagy forgalomat bonyolító intézmény miatt ideális hely egy ilyen vállakozásnak. A kiadandó napok száma korlátozott és egyeztetésre szorul!

Elvárások: kedves, szorgalmas, kitartó. Várjuk jelentkezését! 

Jelentkezni Szabó Leventénél lehet 

GDPRReferencia szám: 2018/GDPR

Hatályos: 2018. május 22. napjától

Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat a FIT & YO KFT. (a továbbiakban: JÓGALIGET) Adatvédelmi Szabályzata.
A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információkat.

1 Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat a JÓGALIGET arra tekintettel kezel, hogy: (i) Ön a JÓGALIGET szolgáltatásait igénybe veszi, ezáltal ügyfele; (ii) Ön a JÓGALIGET Facebook oldalát látogatja, (iii) Ön a JÓGALIGET weboldal látogatója (www.jogaliget.hu) (a továbbiakban: Weboldal), és/vagy (iv) Ön JÓGALIGET partnere, alkalmazottja (a továbbiakban: Partner).

A weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a JÓGALIGET nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.

2 Az Adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a FIT&YO KFT. (székhelye:2234, Maglód, Mátyás király utca 106., cég-nyilvántartási száma: 1309184503).

3 Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok. Információgyűjtés
A JÓGALIGET információkat gyűjt Önről, beleértve a személyes adatokat is, arra tekintettel, hogy Ön az 1. pontban felsoroltak valamelyik kategóriájába tartozik. Ez az információ lehet:
Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk - amikor jelentkezik alkalmazottként, partnerként, kérni fogjuk kötelezően a nevét, édesanyja leánykori nevét, születési dátumát, lakcímét és e-mail címét. Továbbá olyan személyes adatokat kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek a szerződéskötéshez.

Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk - amikor először jelentkezik szolgáltatásunk igénybevételére és regisztrációjával egybekötve igazolja tájékoztatásunkat az egészségügyi és bíztonsági kockázatok tudomásulvételéről és nyilatkozik ezek elfogadásáról. Kérni fogjuk kötelezően a nemét, a nevét, édesanyja leánykori nevét, születési dátumát, lakcímét és e-mail címét, kiegészítő értesítendő elérhetőséget probléma esetére. Továbbá olyan személyes adatokat kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek a beazonosításhoz, a kockázatok felméréséhez és a nyilatkozattételhez.
Olyan információ, amelyet valamely AYCM programon keresztül veszi igénybe szolgáltatásiankat pl. Ilyen információk lehetnek az elektronikus eszközzel rögzített AYCM kártya leolvasás és az ehhez kapcsolódó név, megjelenés dátuma, kártyaszám és aláírás a megfelelő íven a személyazonosítás és a kártya bírtokos igazolása céljából. Ezeket az adatokat tárgyhó lezártával a következő hónap 10. napjáig eljuttatjuk az AYCM irodájába és mi tovább nem tároljuk. Az elektronikus adatbázíst jelszóval és manageri jelszóval duplán védett rendszerrel biztosítjuk.


4 Az adatkezelés jogalapja
A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:
az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy
olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Ha úgy dönt, hogy - a kötelező adatokon túlmenően - a JÓGALIGET szolgáltatásainak igénybevételéhez nem adja meg valamely kért további adatát, annak az egyetlen következménye az, hogy a kapcsolattartás és információ megosztás nme tud megvalósulni.

5 Az adatkezelés céljai

A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:
az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
az Ön ügyfélfiókjának vezetése, adminisztrációja - AYCM
piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése;
promóciók és versenyek felkínálása a JÓGALIGET program tagjainak,
marketingajánlatok küldése (hozzájárulás esetén)

(vagy olyan másodlagos célból, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például adatok tárolása vagy törlése).

Kommunikáció és marketing

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önt a JÓGALIGET általános marketing ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse (a továbbiakban: Általános Marketingajánlatok), akkor Önnek a JÓGALIGET Általános Marketingajánlatokat küldhet. A JÓGALIGETnek ugyanakkor nincs kötelezettsége erre.


Az Általános Marketingajánlatok postai úton, e-mailen, telefonon, sms-ben, Weboldalon, az Alkalmazás útján, közösségi médiákon keresztül, kasszakuponok formájában, vagy az Ön által használt bármely más digitális csatornán keresztül juthatnak el Önhöz. A Kapcsolattartás Módját, illetve az Adatkezelési Profiljának Beállítását bármikor módosíthatja, bármikor élhet a leiratkozás lehetőségével.

Amennyiben nem kíván Általános Marketingajánlatot kapni, a leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:

- a recepcio@jogaliget.hu küldött e-mail üzenetben;
- a (+36 30) 367 1687-es telefonszámon;
- a Jógaliget és Fitness Stúdió, 1165 Budapest, Újszász u. 106-108 címre küldött levélben.

6 Adatok átadása
A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:
AYCM Magyarország Kft szerződés szerint
Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek a JÓGALIGET-re vonatkoznak az alkalmazandó helyi törvények szerint;
Minden olyan személy, aki részére a Jógaliget bármilyen jogát és/vagy kötelességét átruházza.
Személyes adatok továbbítása
Amennyiben a személyes adatok továbbításra kerülnek a más vállalatok és/vagy az Ön országán kívül található (beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívül található) felhatalmazott harmadik felek részére, szervezeti, szerződéses és jogi intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatai kizárólagosan a fenti célokra kerüljenek feldolgozásra, és hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szintű védelem legyen biztosítva.
A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaik, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A Jógaliget csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

7 Az adatkezelés időtartama

A Jógaliget által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek:
(1) 3 éven belül az összes feliratkozott szolgáltatásra vonatkozóan az Önnel folytatott utolsó interakciót követően.
Az adatokat minden esetben a) tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt), vagy b) rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.

 

8 Ha közösségi médiákon keresztül kommunikál velünk

Weboldalunk ill. tartalmának megosztása közösségi médián keresztül

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a JÓGALIGET iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). A JÓGALIGET nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért.

10 Különleges megjegyzés 18 évet be nem töltöttek számára

18 év alatti személyek jelentkezését és regisztrálását kizárólag abban az esetben fogadjuk el, ha a jelentkezést a szülő vagy gondviselő hozzájárulását adta. A Jógaliget szándékosan nem gyűjt adatokat a 16 év alatti személyek személyes adatairól, kivéve a fentiek szerint a szülő vagy gondviselő hozzájárulásával. 14 év alatti személyek számára nem küldünk Általános Marketing ajánlatokat.

11 Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Jógaliget a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk.


12 Az Ön adatai

Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását. Kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

- a recepcio@jogaliget.hu küldött e-mail üzenetben;
- a (+36 30) 367 1687-es telefonszámon;
- a Jógaliget és Fitness Stúdió, 1165 Budapest, Újszász u. 106-108 címre küldött levélben.


Adathordozhatósághoz való jog
Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket átadott a Jógaliget részére strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.

Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken további tájékoztatásért, vagy az ilyen kérelmek benyújtása céljából.
Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
http://www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha továbbra sem elégedett a panaszának kezelésével és a személyes adatok Jógaliget által történő feldolgozásával, panaszt tehet a holland adatvédelmi hatóságnál is, amelynek címe Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Hága, Hollandia. További információkért látogasson el a https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/enhttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en weboldalra.

Nyitva tartás:

Nyitás az aktuális órarendnek megfelelően, az óra előtt minimum fél órával.
Zárás az utolsó óra után fél órával.

 

Az órákat pontosan kezdjük, érkezz időben!

 

Recepció nélkül üzemelünk (az ajtót órakezdés előtt pár perccel bezárjuk!)

Értékelj minket!

Írd meg véleményedet! »

Dán Bea

Köszönet Dórinak a mai hot jóga óráért! Dóri óráin felfrissül a testem és feltöltődik a lelkem! Örülök, hogy rátaláltam a Jógaligetre! Bea

Tovább»
Kiss Luca

Nagyszeruek Nori hot joga 1 orai! Minden aszanahoz nagyon reszletes magyarazatot kapunk, szinte minden testreszre vonatkozoan.

Tovább»
Kriszta Rita tegnapi spinning órája fantasztikus volt! "Tomboltunk" a Poison hallatán, a Mount Everestre is feltekert volna az egész csapat! Szuper volt! Tovább»
Kiss Tamás

Bea és Zoli hot-jóga foglalkozásai feltöltenek, Rita spinning-, Csilla hot iron- és Dóri TRX-edzéseit vétek kihagyni, köszönöm Nektek!!

Tovább»
Bori

Október vége óta az őszi-téli sötét és hideg estéket nem tölthetném jobban, mint a hot jógán izzadva-lazítva vagy a TRX alatt remegve-nevetve :)

Tovább»
Dr. Kliment Zsófia

Rita spinning órái nagyon jók. Sok edző óráján voltam már, és sokszor tapasztaltam azt, hogy inkább az edzőről szólt az óra, mintsem a résztvevőkről, de szerencsére itt nem a helyzet.

Tovább»
Koszorus Gabriella

Jóga órákra szoktam járni, kedvencem a Hot jóga és a Hot- jóga flow. Azért szeretem Bettina óráit mert nagyon jól fel vannak építve és segít mindenkinek, hogy megtalálja a helyes tartást és folyamatosan mondja, hogy mire igyeljünk az óra alatt, hogyan lélegezzünk stb. Teljesen elfelejted a napi stresszt és csak magadra figyelsz ezalatt az órák alatt!

Tovább»
Szalma Anna

Kedves Jógaliget! Nagy öröm, hogy hozzátok járhatok! A legutóbbi hot jóga nagyon remek volt!

Tovább»
Germann Eszter

Kedvenc óráim a hot jóga flow, illetve a szabadban lévő jógaórákat nagyon jó ötletnek tartom.

Tovább»
Szalma Anna

Kedves Jógaliget oktatók! Március elején költöztem a kerületbe, kis idő elteltével fedeztem fel a jógaligetet, nagyon elégedett vagyok!

Tovább»
Cho Okhwa

Már tavaly nyár óta mondhatni rendszeresen járok jógázni és nagyon megszerettem. A hot jóga 1. sorozat volt az első óra, amit kipróbáltam, és azóta is mindig, ha ezt választom nem csalódom, mert felfrissít, megnyugtat és átmozgat. A 08.05-i órán a hullámzás és madárcsicsergés különösen megnyugtató volt!

Tovább»
Adrienn

Csak ajánlani tudom a jógaligetet, régóta háfájással küzdök, már az első gerincjóga után javult a helyzet! A hangulat remek és minden kérdésre szívesen és türelmesen válaszolnak:) Szóval,szerintem gyertek:)

Tovább»
Andi

Február óta járok hozzátok jógázni, és azóta mára teljesen elmúlt a szédülés.

Tovább»